Wymiana klocków i tarcz hamulcowych

W tym materiale chcieliśmy zająć się sprawą wymiany klocków i tarcz hamulcowych. Jak we wszystkich mechanizmach złożonych wielką wagę ma właściwy moment wymiany określonych części, aby ich zużyte elementy nie wpływały na zniszczenie innych. Układ hamulcowy jest tego typowym przykładem. Właściwy moment wymiany klocków hamulcowych zaoszczędzi nam kosztów które wiążą się z wymianą tarcz hamulcowych.

Nadmierne zużycie okładzin klocków hamulcowych powoduje zarysowanie, a czasem wręcz „frezowanie” tarcz hamulcowych, skracając drastycznie czas ich eksploatacji. Tarcze tak uszkodzone znacznie ograniczają sprawność układu hamulcowego narażając nas nieuchronnie na kolizje komunikacyjne.

W naszym warsztacie mając na uwadze sprawność całego układu, nie ograniczamy się jedynie do wymiany jego elementów. Zdejmujemy i czyścimy zarówno jarzma zacisków jak i prowadnice w których wymieniamy smar, a w przypadku bębnów, tarcz, i tarczo bębnów czyścimy powierzchnie piast oraz zabezpieczamy specjalnym smarem.

Wszystkie wykonywane czynności mają zapewnić dłuższą eksploatację podzespołów układu hamulcowego jak i bezawaryjną pracę całego układu. Mają bezpośredni wpływ na wyeliminowanie „piszczenia hamulców”, blokowania się klocków hamulcowych w jarzmach, czy nierównomiernego zużywania się okładzin ciernych.

Stan klocków i tarcz hamulcowych ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i należy o tym pamiętać. Pamiętajmy, regularna kontrola stanu klocków hamulcowych i ich wymiana w odpowiednim momencie nie tylko gwarantuje nam bezpieczeństwo, ale pozwala zaoszczędzić na kosztach wymiany tarcz hamulcowych.