25 maja 2018 r. …czas się skończył zaczyna obowiązywać RODO

 
Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO), także i my jesteśmy zobowiązani do poinformowania Was o tym czy i jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu, jakie ciążą na nas obowiązki, a jakie Wy macie prawa w tym zakresie. Spoczywa na nas tak zwany obowiązek informacyjny oraz uzyskanie od was zgody na przetwarzanie danych osobowych kiedy nie posiadamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Obowiązek informacyjny realizować będziemy za pomocą klauzuli informacyjnej którą zamieszczamy niżej, a przy okazji wizyty w naszym warsztacie będziemy was prosić o jej podpisanie. Państwa podpis pozwoli nam wykazać Organowi nadzorczemu jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, że wywiązaliśmy się z obowiązku informacyjnego. 
 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie :
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • nr telefonu

jest spółka cywilna „STANKIR S.C. Daniel i Marcin Kiraga” z siedzibą przy ul. Modlińskiej nr 5, 05-101 Boża Wola, reprezentowany przez Daniela i Marcina Kiraga;

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wystawienia faktury, organizacji wizyt i ustalania zakresu usług świadczonych w warsztacie.
 2. W celu lepszej realizacji usług warsztat prowadzi kartotekę z historią napraw pojazdu. Historia tworzona jest na podstawie danych pojazdu, niezbędnych do zamawiania części koniecznych w trakcie wykonywania usługi:
 • marka i model pojazdu
 • numer rejestracyjny
 • numer nadwozia (VIN)
 1. W przypadku wystawienia faktury, Państwa dane zostaną powierzone do przetwarzania firmie: Biuro Rachunkowe TAX Roman Sokalski, znajdującej się w Bożej Woli przy ul. Brzozowej 30.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych i kartotece pojazdu do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku wystawienia faktury w formie zarchiwizowanej przez okres 5 lat od daty jej wystawienia (zgodnie z art. 112 ust.1 ustawy o VAT);
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania;
 4. Wszelkie wnioski, w tym o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo zgłosić wysyłając pismo na adres warsztatu:
  STANKIR S.C. Daniel i Marcin Kiraga” ul. Modlińska nr 5, 05-101 Boża Wola lub pocztą elektroniczną na adres: stankir.autoserwis@gmail.com
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do sprawnego kontaktowania się w trakcie realizowania usługi i wystawienia faktury;

 

…………………………………………..
                  (podpis podmiotu danych)

Wyrażam zgodę na*:

 • Przetwarzanie moich danych osobowych jak w pkt.2 Klauzuli informacyjnej wyżej.
 • Przyjmowanie smsów w sprawie ewentualnych ustaleń, co do zakresu usługi wynikłych w trakcie jej realizacji oraz terminie odbioru pojazdu.
 • Przyjmowanie telefonów w sprawie ewentualnych ustaleń, co do zakresu usługi wynikłych w trakcie jej realizacji oraz terminie odbioru pojazdu.
 • Prowadzenie historii napraw w kartotece, w celu lepszego świadczenia usług.

 

…………………………………………..
                  (podpis podmiotu danych)

 

*) należy zaznaczyć pozycje na które podmiot danych wyraża zgodę

 

Do tego wpisu dodano 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.